Bewegen op Muziek is een actief thema. Leerlingen gaan muziek omzetten in bewegingen en dans. Op deze wijze ervaren ze muzikale begrippen als tempo, dynamiek, ritme, maatsoort en toonsoort met hun eigen lichaam. Dit thema ondersteunt “Luisteren en Beleven” en “Maken en Spelen”. Leerlingen reageren op de muziek die ze horen en kunnen veranderingen in muzikale aspecten ‘vertalen’ naar bijpassende dans en beweging. Daarnaast is er tijdens dit thema aandacht voor de rol van muziek in de samenleving. Zowel in het heden als in het verleden.

Voor groep 1 en 2 werken we bij dit thema aan de volgende competenties:

 • Bewegen n.a.v. het tempo: stappen op gezongen lied en kinderdansmuziek
 • Bewegen n.a.v. het tempo: huppelen op ritme
 • Bewegen n.a.v. frasering: inzetten en stoppen: starten aan het begin en stilstaan aan het eind van een gezongen lied
 • Bewegen n.a.v. frasering: veranderen, op de eerste muzikale zin stappen, en op de tweede muzikale zin stilstaan en klappen
 • Dans: zangspel in een stilstaande kring
 • De leerling kan met taal, beweging of beeld zijn eigen betekenis geven aan muziek in binnen- en buitenschoolse situaties.
 • De leerling kan betekenissen en klank tegenstellingen in muziek van een breed repertoire onderscheiden en vertalen naar beweging en beeld.
 • De leerling kan maat en tempo van muziek in beweging weergeven.

Bij groep 3 en 4 werken we aan de volgende doelen:

 • Bewegen n.a.v. het tempo: stappen op actuele muziek
 • Bewegen n.a.v. het tempo: huppelen op kinderdansmuziek
 • Bewegen n.a.v. frasering: inzetten en stoppen, aan het eind van een muzikale zin van 16 tellen weer terug zijn op de plaats
 • Bewegen n.a.v. frasering: veranderen, huppelen en op het muzikaal accent in de handen klappen
 • Dans: volksdans in een stappende kring
 • De leerling kan de maat en eenvoudige ritmische (begeleidings-) patronen uitvoeren.
 • De leerling kan adequaat reageren op eenvoudige gebaren voor maat/puls.
 • De leerling heeft enige kennis van de plaats van muziek in het leven van mensen van vroeger en nu.

Tijdens de lessen voor groep 5 en 6 werken we aan deze competenties:

 • Bewegen n.a.v. het tempo: huppelen/galop op actuele muziek
 • Bewegen n.a.v. het tempo: looppas individueel op ritme
 • Bewegen n.a.v. frasering: inzetten en stoppen, invallen na 8 tellen
 • Bewegen n.a.v. frasering: inzetten en stoppen, invallen na 8 tellen
 • Bewegen n.a.v. frasering: veranderen: op de eerste muzikale zin stappen op de plaats, op de tweede muzikale zin aansluitpassen, op de derde muzikale zin zijwaartse galop
 • Dans: volksdans in een kring met partner wisseling
 • De leerling heeft enig inzicht in de invloed van muziek op mensen door middel van massamedia.

In groep 7 en 8 streven we naar het behalen van de volgende leerdoelen:

 • Bewegen n.a.v. het tempo: looppas, samen in een treintje op actuele muziek
 • Bewegen n.a.v. het tempo: springen/schuiven, individueel op actuele muziek
 • Bewegen n.a.v. frasering: inzetten, stoppen en veranderen, steeds na 8 tellen van beweging wisselen
 • Dans: jazzdans in een vierkant met eigen inbreng, gestructureerd in delen van 4×8 tellen
 • De leerling kan presenteren met overtuiging
 • De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn werk(proces).
 • De leerling heeft enig inzicht in de manier waarop muziek het gedrag van mensen kan beïnvloeden.

Wil je de muzieklessen op jouw school ook een impuls geven? Neem dan contact met ons op!

De lessen van onze BasisschoolMuziek.nl methode worden verdeeld over vijf thema’s: Lezen en Noteren, Luisteren en Beleven, Bewegen, Maken en Spelen en Zingen en Presenteren. In elk leerjaar komen alle thema’s aan bod. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8.