Over ons

BasisschoolMuziek.nl is specialist in het verzorgen van muziekonderwijs op basisscholen. Wij verzorgen wekelijks muzieklessen, gastlessen, workshops, coaching en trainingen aan leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs. Jurgen van Groningen Schinkel en Koen van Velzen vormen het kernteam van BasisschoolMuziek.nl.

Onze werkwijze kenmerkt zich door veel enthousiasme en een no-nonsense aanpak.

BasisschoolMuziek.nl werkt met verschillende vakspecialisten bij het realiseren van muzieklessen in het basisonderwijs. Zo brengen we kennis en kunde de basisschool in en kunnen we in geval van ziekte of andere onverwachte omstandigheden snel schakelen en een invaller of alternatief aanbieden. We werken samen met specialisten op de volgende gebieden:

  • zang
  • dans
  • bodypercussie
  • muziek en het jonge kind
  • hout- en koperblaasinstrumenten
  • snaarinstrumenten
  • songwriting en producing

Al onze collega’s hebben ervaring in het werken met groepen in het basisonderwijs, kunnen leerkrachten coachen en zijn regelmatig actief op diverse scholen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Visie

Wij willen leerlingen en leerkrachten laten ervaren en beleven dat je voor muziek geen speciaal talent nodig hebt. Iedereen kan muziek maken, luisteren naar muziek, bewegen op muziek of muziek ervaren. Met een positieve, energieke instelling brengen we muziekactiviteiten in de klas en verrijken we de ontwikkeling van zowel leerling, als leerkracht.

De ruimte die de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie geven, stelt scholen in de gelegenheid om zich te profileren en meer eigen onderwijskundige keuzes te maken. Deze ruimte is voor veel scholen een uitdaging. Er wordt van een schoolteam meer expertise gevraagd om deze ruimte in te vullen en keuzes te maken. Voor muziekonderwijs spelen de eigen leerkrachtcompetenties een grote rol bij de wijze waarop het behalen van de kerndoelen wordt vormgegeven.

Om de leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden verwachten wij van de leerkrachten een actieve, participerende houding tijdens de workshops en lessen die wij aan de groep geven. De eigen leerkracht heeft een mediërende rol en een voorbeeldfunctie naar zijn/haar leerlingen. Op deze wijze fungeert de leerkracht als rolmodel. Dat maakt de sociale context breder en steviger, waardoor het leerresultaat hoger is. Bijkomend voordeel is dat op deze wijze ook de competentie van de individuele leerkracht toe zal nemen. Op die manier vindt de muzikale ontwikkeling van de leerlingen en de leerkrachten op natuurlijke wijze plaats op de plek waar wij denken dat deze het meest krachtig is: in de klas en met elkaar!

Naast de vakgerelateerde, muzikale doelen werken we ook aan vakoverstijgende leerdoelen zoals: een goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, het uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en waardering van de leefomgeving.

Jurgen van Groningen Schinkel

Jurgen legt met zowel een Conservatorium-, PABO- en SEN opleiding de verbinding tussen basisscholen en de muziekwereld. Jurgen heeft gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs (cluster 3) en is Vakspecialist Muziek op de Basisschool. Hij ontwikkelde methode Muziek op de basisschool en geeft coaching en workshops aan leerkrachten. Daarnaast dirigeert hij orkesten en geeft hij instrumentale muzieklessen. Bij BasisschoolMuziek.nl is Jurgen actief als vakspecialist, coach, docent, projectleider, adviseur en workshopleider.

Erica

Erica is onze vakspecialist met een dijk aan didactisch en pedagogisch talent. Het maakt eigenlijk niet uit voor welke groep ze staat, elke keer opnieuw weet ze de leerlingen vol plezier muziek te laten maken. Elke les opnieuw zorgt ze voor een goede sfeer en weet ze elke leerling uit te dagen.

Elise

Elise is onze vakspecialist voor de jongste basisschoolleerlingen. Vol plezier en met oog voor elke leerling laat zij een klas vol kleuters zingen, spelen en bewegen. Daarnaast weet ze ieder kind met uitdagende luisteropdrachten te boeien.

Wim

Wim is onze muzikale duizendpoot. Hij speelt piano, gitaar, orgel en accordeon. Hij zingt en dirigeert koren. Al die talenten neemt hij als vakspecialist mee de klas in. Regelmatig horen we zijn leerlingen dan ook uit volle borst zingen en zichzelf met boomwhackers begeleiden.

Robin

Robin is onze Brabantse vakspecialist. Hij verzorgt onze muzieklessen op een aantal scholen in Noord-Brabant. Als gitarist neemt hij natuurlijk vaak zijn instrument mee de klas in en na schooltijd kunnen leerlingen ook gitaarles bij hem volgen!

Koen van Velzen

Koen is het jonge talent van BasisschoolMuziek.nl. Wekelijks geeft hij privé muziekles aan bijna 20 leerlingen en geeft hij regelmatig muzieklessen op basisscholen en bij buitenschoolse opvang locaties. Het lesgeven en werken met jonge leerlingen is zijn passie. Als geen ander kan hij leerlingen op een leuke manier snel muziek met elkaar laten maken. Koen is drummer in verschillende bands, componeert muziek en geeft leiding aan verschillende slagwerkensembles. Bij BasisschoolMuziek.nl is Koen actief als vakspecialist, docent en workshopleider.

1. Enthousiasme

Dit is onze passie!

2. Muziek

Muziek staat altijd centraal!

3. Creatief

We zijn creatief in onze aanpak!

4. “Gewoon doen”

We dóen het gewoon!