Team: Muzikale professionalisering

Veel leerkrachten ervaren een drempel om met hun leerlingen muziek te maken. Gelukkig komen er steeds meer vakleerkrachten die met leerlingen muziek maken! Maar ook als er geen vakleerkracht muziek op de basisschool is, kunnen leerkrachten zelf prima muziekles geven. Wij laten graag zien hoe eenvoudig leerkrachten muzikaal aan de slag kunnen met hun klas!

Er zijn veel mogelijkheden om uw team te professionaliseren: van een korte presentatie tot een langer lopend coachingstraject. Wij kunnen een schoolteam begeleiden, coachen en tips geven waarmee het muziekonderwijs op uw school een impuls krijgt. Informeer naar de mogelijkheden!

achstenootje - basisschoolmuziek

Onze aanpak

Trompet - basisschoolmuziek

Vanuit de samenleving, ouders, het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie is er steeds meer aandacht voor muziekonderwijs op de basisschool. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met hun leerlingen muziek te maken. De ervaring leert dat bijna alle leerkrachten (ook de leerkrachten zonder muzikale achtergrond) na een gastles, de aangeboden werkwijze zelf kunnen voortzetten of kunnen herhalen met de leerlingen. Er zijn veel mogelijkheden om uw team te professionaliseren: van een korte presentatie tot een langer lopend coachingstraject. Wij kunnen een schoolteam begeleiden, coachen en tips geven waarmee het muziekonderwijs op uw school een impuls krijgt. Informeer naar de mogelijkheden!

1. Enthousiasme

Dit is onze passie!

2. Muziek

Muziek staat altijd centraal!

3. Creatief

We zijn creatief in onze aanpak!

4. “Gewoon doen”

We dóen het gewoon!