Methode van BasisschoolMuziek.nl

De methode van BasisschoolMuziek.nl is geen kant-en-klare lesmethode. Onze lessen zijn gebaseerd op de SLO doorgaande leerlijn muziek en bieden ruimte om in te spelen op de beginsituatie van de leerlingen én de leerkracht. In de SLO doorgaande leerlijnen zijn voor alle groepen in de basisschool (streef-) competenties benoemd. BasisschoolMuziek.nl werkt aan het behalen van deze competenties en op een aantal onderdelen bieden we zelfs een rijker aanbod met meer ervaringen en belevingen dan de uitgangspunten van de door de SLO benoemde competenties:

SLO competenties einde van de basisschoolperiode:

Oriënteren:

 • De leerling kan betekenis geven aan muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen, kan kennis nemen van betekenissen die anderen daar aan geven (waaronder de componist of uitvoerder) en kan deze aan die van hemzelf spiegelen.

Onderzoeken:

 • De leerling kan gericht luisteren naar muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen, en kan daarin de klank-, vorm- en betekenisaspecten herkennen en benoemen.
 • De leerling kan klank-, vorm- en/of betekenisaspecten van muziek in zijn composities verwerken en daarbij de vormprincipes herhaling, contrast en variatie toepassen.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën vormgeven en uitvoeren met behulp van zijn stem, (school)instrumentarium, (muziek)technologie en beweging .
 • De leerling kan zijn composities noteren en reproduceren met behulp van picturale en grafische notatievormen.

Uitvoeren:

 • De leerling kan (zelfstandig, zuiver, helder gearticuleerd en met expressie) liederen en canons zingen, al dan niet met begeleiding.
 • De leerling kan zelfstandig, ritmisch en in de maat, eenvoudige ritmische en melodische (begeleidings)patronen en speelstukken uitvoeren, zowel een- als meerstemmig, en kan daarbij reageren op (lied)leidingsgebaren.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband bestaande, eenvoudig grafisch en traditioneel genoteerde composities zowel auditief volgen als uitvoeren.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van het schoolinstrumentarium en die van het pop- en (Westerse) klassieke instrumentarium.
 • De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen idee of bestaande compositie uitvoeren en presenteren aan anderen en doet dat met overtuiging.

Evalueren:

 • De leerling kan overwogen keuzes maken voor zijn composities en die communiceren met anderen.
 • De leerling kan constructieve feedback geven.
 • De leerling staat open voor feedback en kan die eventueel verwerken in het eigen werk(proces).
 • De leerling heeft enige kennis van en inzicht in de betekenis die muziek heeft voor het dagelijks leven van mensen van vroeger en nu, zoals feesten, verdriet, massamedia en beïnvloeding van gedrag.

Thematische aanpak

De lessen van BasisschoolMuziek.nl worden verdeeld over vijf thema’s:

 • Lezen en Noteren
 • Luisteren en Beleven
 • Bewegen
 • Maken en Spelen
 • Zingen en Presenteren

In elk leerjaar komen alle thema’s aan bod. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. In elk thema komen ook muzikale aspecten uit andere thema’s aan bod. Zo kan bijvoorbeeld een les in het thema Lezen en Noteren niet zonder Maken en Spelen. Een les Bewegen kan niet zonder Luisteren en Beleven etc. Op deze manier worden kennis en ervaringen in een wisselende context toegepast, wat bijdraagt aan een rijke leeromgeving. Onze methodische en thematische aanpak geeft focus en structuur in het lesaanbod en heeft als voordeel dat we de muzikale ontwikkeling van de leerling, de groep en de leerkrachten kunnen volgen en indien nodig kunnen bijsturen. Daarnaast geeft het ons de ruimte en mogelijkheden om met behoud van de leerdoelen en de doorgaande leerlijn onze muzikale activiteiten te laten aansluiten op de (begin-) situatie in de klas.

Wil je meer weten over wat wij voor jouw klas of school kunnen betekenen? Neem dan contact op!