Methode BasisschoolMuziek.nl

De methode van BasisschoolMuziek.nl is een lesmethode voor alle groepen van het basisonderwijs en zorgt in alle klassen voor afwisselende muzieklessen.

Bij ons zingen de leerlingen niet alleen: we gaan ook luisteren, spelen, componeren, presenteren, schrijven, bedenken, praten over-, beleven en ontdekken!

 • Basisscholen kiezen voor onze lesmethode om goed maar vooral ook gevarieerd muziekonderwijs te realiseren. Muziekles op de basisschool is zoveel meer dan liedjes zingen! Wij stimuleren de creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling door middel van lezen, noteren, luisteren, bespreken, beleven, maken, bewegen, spelen, zingen en presenteren.
 • Onze ervaring leert dat elke leerkracht muziekles kan geven, maar dat niet iedere leerkracht zich daar zelfverzekerd of bekwaam genoeg voor voelt. Wij zorgen voor duidelijke lesbeschrijvingen en alle bijbehorende materialen zoals geluidsbestanden, websites, filmpjes, bladmuziek en werkbladen. In de lesbeschrijving worden eventuele vaktermen en muzikale begrippen duidelijk omschreven. Ook zijn, waar nodig, geluidsbestanden ter ondersteuning van de leerkracht toegevoegd.
 • Onze muzieklessen zijn gebaseerd op de SLO doorgaande leerlijn muziek. BasisschoolMuziek.nl werkt aan het behalen van de (streef-)competenties en tijdens de meeste lessen bieden we zelfs een rijker aanbod met meer ervaringen, belevingen en uitdagingen.

Fijn dat er weer muziek wordt gegeven!

Conny (Leerkracht Groep 4)

De kleuters hebben genoten van de vorige les, het liedje kenden ze nog en is geweldig leuk met al die beweging/uitdrukking van emoties.

Kirsten (Leerkracht Groep 1/2)

Ik ben heel blij met jullie lessen muziek! De kinderen vinden het ook heel leuk!

Birgit (Leerkracht Groep 6)

Wat leuk gedaan weer, we kijken uit naar wat je nog meer voor ons in petto hebt!

Annemiek - (Leerkracht Groep 1)

Nogmaals een compliment voor de leuke lessen. Wat zijn ze leuk en lekker gevarieerd. We zijn er heel blij mee.

Natalie (Leerkracht Groep 6/7)

Weer een super les zeg. Ouders en kinderen zijn steeds erg enthousiast over je lessen. En ik natuurlijk ook.

Erik (Leerkracht Groep 3)

Even een compliment voor de muzieklessen. Wereldmuziek 1 was een leuke les!

Leonie (Leerkracht Groep 5)

Mag ik je op de hoogte houden? Meld je dan aan:

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Onze muzieklessen zijn leuk, divers en uitdagend!

De lessen van BasisschoolMuziek.nl worden verdeeld over vier ontwikkelingsgebieden:

In elk leerjaar komen alle ontwikkelingsgebieden meerdere keren aan bod. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. In elke les staat één van de ontwikkelingsgebieden centraal, maar natuurlijk komen tijdens elke les ook muzikale aspecten van andere ontwikkelingsgebieden aan bod. Zo kan bijvoorbeeld een les in het ontwikkelingsgebied Zingen en Presenteren niet zonder de competenties van Luisteren en Beleven en is een Lezen en Noteren lang niet zo leerzaam zonder aspecten van Maken en Spelen, etc.

Op deze manier worden kennis en ervaringen in een wisselende context toegepast, wat bijdraagt aan een rijke leeromgeving. Onze methodische aanpak geeft focus en structuur in het lesaanbod en heeft als voordeel dat je de muzikale ontwikkeling van de leerling, de groep en de leerkrachten kan volgen en indien nodig kan bijsturen. Daarnaast geeft het de ruimte en mogelijkheden om met behoud van de leerdoelen en de doorgaande leerlijn onze muzikale activiteiten te laten aansluiten op de (begin-) situatie in de klas.

Wil je meer weten over wat wij voor jouw klas of school kunnen betekenen of wil je een licentie aanschaffen? Neem dan contact op!

Diverse afbeeldingen uit de methode:

Onze lessen zijn gebaseerd op de SLO doorgaande leerlijn muziek en bieden ruimte om in te spelen op de beginsituatie van de leerlingen én de leerkracht. In de SLO doorgaande leerlijnen zijn voor alle groepen in de basisschool (streef-) competenties benoemd. BasisschoolMuziek.nl werkt aan het behalen van deze competenties en op een aantal onderdelen bieden we zelfs een rijker aanbod met meer ervaringen en belevingen dan de uitgangspunten van de door de SLO benoemde competenties:

SLO competenties einde van de basisschoolperiode:

Oriënteren:

 • De leerling kan betekenis geven aan muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen, kan kennis nemen van betekenissen die anderen daar aan geven (waaronder de componist of uitvoerder) en kan deze aan die van hemzelf spiegelen.

Onderzoeken:

 • De leerling kan gericht luisteren naar muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen, en kan daarin de klank-, vorm- en betekenisaspecten herkennen en benoemen.
 • De leerling kan klank-, vorm- en/of betekenisaspecten van muziek in zijn composities verwerken en daarbij de vormprincipes herhaling, contrast en variatie toepassen.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën vormgeven en uitvoeren met behulp van zijn stem, (school)instrumentarium, (muziek)technologie en beweging .
 • De leerling kan zijn composities noteren en reproduceren met behulp van picturale en grafische notatievormen.

Uitvoeren:

 • De leerling kan (zelfstandig, zuiver, helder gearticuleerd en met expressie) liederen en canons zingen, al dan niet met begeleiding.
 • De leerling kan zelfstandig, ritmisch en in de maat, eenvoudige ritmische en melodische (begeleidings)patronen en speelstukken uitvoeren, zowel een- als meerstemmig, en kan daarbij reageren op (lied)leidingsgebaren.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband bestaande, eenvoudig grafisch en traditioneel genoteerde composities zowel auditief volgen als uitvoeren.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van het schoolinstrumentarium en die van het pop- en (Westerse) klassieke instrumentarium.
 • De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen idee of bestaande compositie uitvoeren en presenteren aan anderen en doet dat met overtuiging.

Evalueren:

 • De leerling kan overwogen keuzes maken voor zijn composities en die communiceren met anderen.
 • De leerling kan constructieve feedback geven.
 • De leerling staat open voor feedback en kan die eventueel verwerken in het eigen werk(proces).
 • De leerling heeft enige kennis van en inzicht in de betekenis die muziek heeft voor het dagelijks leven van mensen van vroeger en nu, zoals feesten, verdriet, massamedia en beïnvloeding van gedrag.

Met de methode van BasisschoolMuziek.nl behalen alle leerlingen deze competenties! Door ons extra rijke aanbod hebben de leerlingen een voorsprong wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

21st Century Skills zijn onderdeel van de BasisschoolMuziek.nl muzieklessen

21e eeuwse vaardigheden zijn 11 competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Kennisnet heeft hier een handig model over samengesteld. De vaardigheden die benoemd worden zijn niet nieuw, maar vormen wel een brede ondersteuning van kwalitatief en betekenisvol onderwijs. Onze muzieklessen dragen bij aan het verwerven van 9 van de 11 competenties:

 • Creatief denken
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Kritisch denken
 • Sociale & culturele vaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Zelfregulering
 • Computational Thinking
 • Probleem oplossen

In onze lessen maken we gebruik van vrij toegankelijke bronnen zoals websites, YouTube video’s en online apps. Zo zijn onze lessen altijd actueel en kijken we met een brede blik de wereld in.

Geschikt voor leerkrachten én vakspecialisten!

Iedere leerkracht kan muziekles geven, maar niet iedere leerkracht voelt zich daar bekwaam genoeg voor. Vakspecialisten hebben vaak de uitdaging om voor alle klassen goede muzieklessen te verzorgen en te zorgen voor een doorgaande leerlijn en het behalen van de competenties. Daarbij ervaren ze vaak een hoge werkdruk. BasisschoolMuziek.nl ondersteunt en zorgt voor een lagere werkdruk:

Onze lesmethode voor het vak muziek op de basisschool kan op drie manieren worden gebruikt:

 • De groepsleerkracht geeft zelf alle lessen. Onze duidelijke lesbeschrijvingen, aangevuld met digitale lesmaterialen zoals geluidsbestanden, websites, filmpjes, bladmuziek en werkbladen zorgen voor kwalitatief goede, leuke en afwisselende muzieklessen. 
 • Een vakspecialist muziek en de groepsleerkracht geven om de beurt les in een tweewekelijks patroon. In de eerste week geeft de vakspecialist een les en in de tweede week geeft de groepsleerkracht een muziekles. De groepsleerkracht kan in zijn/haar les voortbouwen op de lesstof van de 1e week. Als de groepsleerkracht een actieve, participerende rol heeft tijdens de muzieklessen van de vakspecialist, neemt de competentie van de groepsleerkracht toe en zal de drempel om muzieklessen te geven lager worden. De muziekles van de vakspecialist is tegelijkertijd de voorbereiding voor de muziekles die de groepsleerkracht zelf gaat geven.
 • Een vakspecialist muziek of een muziekdocent geeft alle lessen en gebruikt de muzieklessen van BasisschoolMuziek.nl om zijn/haar voorbereidingstijd flink in te korten. Daarnaast weet zowel de school als de vakspecialist zich verzekerd van een goede doorgaande leerlijn waarbij alle SLO competenties behaald worden.