Impuls Muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie konden basisscholen investeren in meer en beter muziekonderwijs. Deze subsidieregeling viel onder het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Helaas is deze extra financiƫle ondersteuning niet meer beschikbaar. Wel zien we dat veel scholen bereid zijn om vanuit de eigen middelen te investeren in muziekonderwijs. Dit is een ontwikkeling die wij van harte toejuichen!

Wij ondersteunen steeds meer basisscholen bij het realiseren van goed en gevarieerd muziekonderwijs. Met onze methode ondersteunen we de leerkrachten en dragen we bij aan een lagere werkdruk. Onze methode is gebaseerd op een tweewekelijks patroon: In de eerste week geeft een vakspecialist een les aan de klas en in de tweede week geeft de groepsleerkracht zelf een muziekles.

Veel leerkrachten ervaren een drempel om met hun leerlingen muziek te maken. Als de groepsleerkracht een actieve, participerende rol heeft tijdens de muzieklessen van de vakspecialist, neemt de competentie van de groepsleerkracht toe en zal de drempel lager worden. De muziekles van de vakspecialist is tegelijkertijd de voorbereiding voor de muziekles die de groepsleerkracht zelf gaat geven. De groepsleerkracht ontvangt van ons een duidelijke lesbeschrijving en alle benodigde materialen om zelf een goede muziekles te geven.

De groepsleerkracht heeft een mediƫrende rol en een voorbeeldfunctie naar zijn/haar leerlingen. Op deze wijze fungeert de leerkracht als rolmodel. Dat maakt de sociale context breder en steviger, waardoor het leerresultaat hoger is. Op die manier vindt de muzikale ontwikkeling van de leerlingen en de leerkrachten op natuurlijke wijze plaats op de plek waar wij denken dat deze het meest krachtig is: in de klas en met elkaar!