BasisschoolMuziek.nl laat leerlingen en leerkrachten musiceren!

BasisschoolMuziek.nl is specialist in het verzorgen van muziekonderwijs op basisscholen. Wij verzorgen muzieklessen, gastlessen, workshops, coaching en trainingen aan leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs.

Steeds meer basisscholen kiezen voor onze lesmethode om goed maar vooral ook gevarieerd muziekonderwijs te realiseren. Muziekles op de basisschool is zoveel meer dan liedjes zingen! Wij stimuleren de creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling door middel van lezen, noteren, luisteren, bespreken, beleven, maken, bewegen, spelen, zingen en presenteren.

Muziek maken is leuk! Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden.

Muziekles op de basisschool van basisschoolmuziek.nl

Deze scholen gingen u voor:

Bekijk hier onze Instagram foto’s en volg ons voor muzikale tips en lessuggesties:

[instagram-feed]
  • de waarde van muziek

De waarde van muziekonderwijs

Richard Gill (Music Director van de Victorian Opera Company – Melbourne Australië) bepleit het belang van muziek en het maken van muziek en de invloed daarvan op de verbeeldingskracht van kinderen. Muziek roept bij iedereen [...]

  • Kerndoelen Muziek Basisonderwijs

Kerndoelen basisonderwijs – muziek

Kerndoelen basisonderwijs - muziek Sinds maart 2006 zijn er nieuwe kerndoelen. De kerndoelen zijn van 115 terug gebracht naar 58. Dat geeft scholen de mogelijkheid om meer keuzes te maken over de wijze waarop ze [...]

Slagwerkworkshops in Pijnacker

In april verzorgde BasisschoolMuziek.nl vier slagwerkworkshops. Op twee scholen in Pijnacker gingen Koen en Jurgen aan de slag met de leerlingen van groep 5. In een les van drie kwartier maakten de leerlingen kennis met [...]

Onze aanpak

Vanuit de samenleving, ouders, het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie is er steeds meer aandacht voor muziekonderwijs op de basisschool. Toch ervaren sommige leerkrachten een drempel om met hun leerlingen muziek te maken. De ervaring leert dat bijna alle leerkrachten (ook de leerkrachten zonder muzikale achtergrond) onze muzieklessen kunnen geven.

Er zijn veel mogelijkheden om uw team te professionaliseren op het gebied van muziek: van een korte presentatie tot een langer lopend coachingstraject en van een aantal gastlessen tot een actieve workshop. We kunnen een inventarisatie maken van het muziek onderwijs op uw basisschool. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen wij u adviseren, begeleiden, coachen en tips geven waarmee het muziekonderwijs op uw school een impuls krijgt. Informeer naar de mogelijkheden!