Over Jurgen van Groningen Schinkel

Dit artikel is geschreven door Jurgen van Groningen Schinkel. Met zowel een Conservatorium- PABO- en SEN opleiding brengt hij de verbinding tussen basisscholen en de muziekwereld tot stand. Jurgen heeft ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, het Speciaal Onderwijs (cluster 3) en is Vakspecialist Muziek op de Basisschool. Hij ontwikkelde de lesmethode van BasisschoolMuziek.nl, adviseert directeuren en schoolbesturen en geeft workshops aan leerkrachten. Daarnaast dirigeert hij orkesten en geeft hij instrumentale muzieklessen. Delen en verspreiden van dit artikel is toegestaan met bronvermelding: Jurgen van Groningen Schinkel – BasisschoolMuziek.nl

Muziek maakt slim!

Muziek maakt slim! Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden. Bekijk deze interessante animatie van Anita Collins en Sharon Colman Graham. [...]

Muzikaal brein functioneert beter

Als mensen in hun jeugd een muzikale opleiding hebben gevolgd, functioneert hun brein beter bij zogenoemde uitvoerende taken, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Vooral schakelen tussen verschillende taken, oplossen van problemen en snel verwerken van informatie gaat zowel volwassenen als kinderen beter af als hun brein muzikaal getraind is. Waarschijnlijk hebben deze versterkte hersenfuncties [...]

Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek maakt en luistert?

Als je zelf muziek maakt, stimuleer je je hersens op drie verschillende manieren. Er is een motorische stimulans, een visuele- en een auditieve stimulans. Daarmee verrijk je de hersens. Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek maakt en luistert? Prof. Dr. E. Scherder vertelt! [...]

  • de waarde van muziek

De waarde van muziekonderwijs

Richard Gill (Music Director van de Victorian Opera Company – Melbourne Australië) bepleit het belang van muziek en het maken van muziek en de invloed daarvan op de verbeeldingskracht van kinderen. Muziek roept bij iedereen een andere reactie op. Muziek doet een beroep op je eigen verbeelding zonder je daarbij een verhaal of beschrijving op [...]

  • Kerndoelen Muziek Basisonderwijs

Kerndoelen basisonderwijs – muziek

Kerndoelen basisonderwijs - muziek Sinds maart 2006 zijn er nieuwe kerndoelen. De kerndoelen zijn van 115 terug gebracht naar 58. Dat geeft scholen de mogelijkheid om meer keuzes te maken over de wijze waarop ze hun onderwijs vormgeven en op welke wijze ze aan de kerndoelen voldoen. Door deze wijziging gaan de kerndoelen vooral over de [...]

Slagwerkworkshops in Pijnacker

In april verzorgde BasisschoolMuziek.nl vier slagwerkworkshops. Op twee scholen in Pijnacker gingen Koen en Jurgen aan de slag met de leerlingen van groep 5. In een les van drie kwartier maakten de leerlingen kennis met de uitgebreide wereld van het slagwerk. In korte tijd werd er samen met de leerlingen een lekkere groove ingestudeerd. De [...]