Tijdens de lessen van dit ontwikkelingsgebied werken we aan de luistervaardigheden van leerlingen. Naast het objectief, waarnemend luisteren, werken we ook aan de luisterervaring en beleving. Leerlingen leren instrumenten en hun klank kennen en ervaren dat muziek, verhalen en emotie aan elkaar verbonden kunnen zijn. Door middel van muziek verbreden we de belevingswereld en ontdekken leerlingen dat de betekenis van muziek door iedereen anders ervaren kan worden. Verder werken we aan vakoverstijgende leerdoelen zoals het uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van informatie, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en waardering voor de leefomgeving.

Streefcompetenties Groep 1-2

 • De leerling kan actief luisteren naar korte stukken muziek uit een breed repertoire, aansluitend bij zijn belevingswereld.
 • De leerling kan met taal, beweging of beeld zijn eigen betekenis geven aan muziek in binnen- en buitenschoolse situaties.
 • De leerling kan betekenissen en klank tegenstellingen in muziek van een breed repertoire onderscheiden en vertalen naar beweging en beeld.
 • De leerling ontdekt, door manipuleren en experimenteren, klankaspecten van diverse klankbronnen.
 • De leerling kan over zijn muzikale ideeën vertellen, met gebruikmaking van basale muzikale begrippen.
 • De leerling kan met aandacht luisteren naar de ideeën van anderen.
 • De leerling herkent de betekenis van muziek in voor hem relevante jaarfeesten, situaties en emoties.

Streefcompetenties Groep 3-4

 • De leerling kan actief luisteren naar muziek uit een breed muziekrepertoire, aansluitend bij zijn belevingswereld.
 • De leerling kan kennisnemen van betekenissen die anderen aan muziek geven, waaronder de componist.
 • De leerling kan verschillen in klank en de vormaspecten herhaling en contrast in een breed repertoire van muziek herkennen en benoemen.
 • De leerling kan feedback geven op het werk(proces) van anderen.
 • De leerling heeft enige kennis van de plaats van muziek in het leven van mensen van vroeger en nu.

Streefcompetenties Groep 5-6

 • De leerling kan objectief kennisnemen van betekenissen die anderen aan muziek geven, waaronder de componist.
 • De leerling kan muzikale thema’s in muziek van een breed repertoire herkennen en benoemen.
 • De leerling kan constructieve feedback geven en van anderen ontvangen.
 • De leerling heeft enig inzicht in de invloed van muziek op mensen door middel van massamedia.

Streefcompetenties Groep 7-8

 • De leerling kan met aandacht luisteren naar muziek van buiten zijn belevingswereld.
 • De leerling kan de eigen betekenisgeving aan muziek spiegelen aan die van anderen, en staat daarbij open voor andere ideeën
 • De leerling kan variaties op thema’s in muziek herkennen en analyseren.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van pop- en klassieke instrumenten.
 • De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn werk(proces).
 • De leerling heeft enig inzicht in de manier waarop muziek het gedrag van mensen kan beïnvloeden.

Wil je de muzieklessen op jouw school ook een impuls geven? Neem dan contact met ons op!

De lessen van onze BasisschoolMuziek.nl methode worden verdeeld over vier ontwikkelingsgebieden: Lezen en Noteren, Luisteren en Beleven, Maken en Spelen en Zingen en Presenteren. In elk leerjaar komen alle ontwikkelingsgebieden meerdere keren aan bod. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8.