Tijdens de lessen van dit ontwikkelingsgebied werken we met leerlingen aan de koppeling tussen teken en klank. In de onderbouw door middel van concrete voorwerpen, grafische afbeeldingen en pictogrammen in de bovenbouw door middel van grafische notatie en traditionele muzieknotatie (notenschrift). De leerlingen kunnen notatie omzetten in klank en muziek en kunnen eenvoudige (ritmische) klanken omzetten in notatie. Leerlingen kunnen verschillende notatiewijzen gebruiken voor het vastleggen (en uitvoeren) van een eigen compositie.

Streefcompetenties Groep 1-2

 • De leerling kan betekenissen en klank tegenstellingen in muziek van een breed repertoire onderscheiden en vertalen naar beweging en beeld.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën globaal weergeven in beeld (picturaal, basaal grafisch).
 • De leerling (her)kent de relatie symbool/klank en kan onder leiding van de leerkracht picturale en grafische notaties verklanken.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van de gebruikte instrumenten.
 • De leerling kan over zijn muzikale ideeën vertellen, met gebruikmaking van basale muzikale begrippen.

Streefcompetenties Groep 3-4

 • De leerling kan verschillen in klank en de vormaspecten herhaling en contrast in een breed repertoire van muziek herkennen en benoemen.
 • De leerling kan muziekstukjes ontwerpen met gebruikmaking van muzikale tegenstellingen, herhaling en contrast.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën picturaal en grafisch weergeven en reproduceren.
 • De leerling kan in groepsverband picturaal en eenvoudig grafisch genoteerde composities uitvoeren.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van het schoolinstrumentarium en van enkele veel voorkomende instrumenten.
 • De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en daarover vertellen.

Streefcompetenties Groep 5-6

 • De leerling kan muzikale thema’s in muziek van een breed repertoire herkennen en benoemen.
 • De leerling kan met gebruikmaking van klank- en vormaspecten van muziek bewust structuur aanbrengen in zijn composities.
 • De leerling kan bestaande grafisch- en traditioneel genoteerde composities auditief volgen en uitvoeren
 • De leerling kan alleen en in groepsverband een eigen idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.
 • De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën en alternatieven toelichten.

Streefcompetenties Groep 7-8

 • De leerling kan variaties op thema’s in muziek herkennen en analyseren.
 • De leerling kan variatie als vormprincipe toepassen in zijn composities.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën vormgeven en eventueel verklanken met gebruikmaking van (muziek)technologie.
 • De leerling kan specifieke klankaspecten onderscheiden en die weergeven in passende grafische symbolen.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van pop- en klassieke instrumenten.
 • De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn werk(proces).

Wil je de muzieklessen op jouw school ook een impuls geven? Neem dan contact met ons op!

De lessen van onze BasisschoolMuziek.nl methode worden verdeeld over vier ontwikkelingsgebieden: Lezen en Noteren, Luisteren en Beleven, Maken en Spelen en Zingen en Presenteren. In elk leerjaar komen alle ontwikkelingsgebieden meerdere keren aan bod. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8.