digibord muzieklesColumn van Liesbeth Kleuver over de kunstmethodes waarbij online filmpjes de instructie van de leerkracht overnemen. Haar pleidooi: DIY! Bij deze digibord methodes gaat het creatieve proces verloren en ontbreekt de interactie met de leerlingen. Ook voor digitale muziekmethodes is dat van toepassing:

Een leerkracht die samen met de leerlingen musiceert is een grotere inspiratie en stimulans voor de muzikale ontwikkeling van leerlingen dan een (methode)filmpje! Zelfs leerkrachten die minder ervaring hebben of een drempel ervaren om muzieklessen te geven zijn een krachtiger rolmodel. Juist de juffen en meesters die zich kwetsbaar durven opstellen en samen met de klas fouten durven maken, ontdekken en groeien, behalen niet alleen de muzikale doelen maar werken tegelijkertijd ook aan de sociaal emotionele ontwikkeling hun leerlingen! Enige nuance is natuurlijk wel op z’n plek: een digibord kan een geweldige ondersteuning bieden bij de muziekles, zolang deze maar niet de rol van de leerkracht overneemt!

Hier dragen we graag aan bij! Neem eens contact met ons op:

info@basisschoolmuziek.nl
085-8771314

Lees de column van Liesbeth Kleuver op: http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/columns-icc/do-it-yourself?ec_as=056FB717474547C3B7C06836ECEAE7A1

 


Jurgen van Groningen Schinkel - BasisschoolMuziek.nl

 

Dit artikel is geschreven door Jurgen van Groningen Schinkel. Met zowel een Conservatorium- PABO- en SEN opleiding brengt hij de verbinding tussen basisscholen en de muziekwereld tot stand. Jurgen heeft ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, het Speciaal Onderwijs (cluster 3) en is Vakspecialist Muziek op de Basisschool. Hij ontwikkelde een leerlijn Muziek op de basisschool en geeft workshops aan leerkrachten. Daarnaast dirigeert hij orkesten en geeft hij instrumentale muzieklessen. Bij BasisschoolMuziek.nl is Jurgen actief als docent, projectleider, adviseur en workshopleider. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven voor de website BasisschoolMuziek.nl. Delen en verspreiden van dit artikel is toegestaan met bronvermelding: Jurgen van Groningen Schinkel – BasisschoolMuziek.nl